Notis

MÅL: IT Prosjekt

Linux nettverk: Mestring

dette er min private lab-infrastruktur

Gateway
‣ VPN
‣ Firewall
∘ DHCP
∘ DNS

Webserver
∘ Wikimedia + WordPress
‣ Apache
‣ SSL
‣ PHP
‣ MySQL
‣ NAT/DMZ zone (firewall)

senere må jeg også virkelig lære MySQL programering
Databasen må:
Planlegges og tegnes opp – med innehold
så begynner MySQL programmeringen
Server side implementering, kanskje en SQL query bulid? med litt phpmyadmin?… jeg vet ikke, lærer fortsatt
MS access/libreoffice Base (for klienter)

Reklamer